Nuttige tips, alvorens beroep op ons te doen.

Plaatsbeschrijving

Waar zijn de problemen begonnen…

Een plaatsbeschrijving is een visuele inspectie, die schriftelijk en fotografisch gedocumenteerd wordt, van de toestand van een bestaande constructie of het gebouw door verschillende partijen.

Meestal zijn de partijen aan de ene kant de eigenaar van de constructie of gebouw en aan de andere kant de partij die mogelijk schade kan toebrengen. Deze plaatsbeschrijving dient best uitgevoerd te worden voor aanvang van de activiteiten van de partij die mogelijk schade toebrengt. Beide partijen ondertekenen en dateren deze plaatsbeschrijving.

Kortom vooraleer een aannemer werken gaat uitvoeren in of in de buurt van uw huis kan u best een plaatsbeschrijving opstellen met deze aannemer. Op deze manier kan later in geval van schade duidelijk bepaald worden wat of wie de oorzaak is van de schade.

Foto's

Beelden zeggen zoveel meer…

“Foto’s zeggen meer dan duizend woorden.
Een beschrijving van problemen is 1 ding
maar foto’s zeggen zoveel meer bij schadegevallen”.

Een fotoreeks is ook een handig hulpmiddel bij een evoluerend probleem (vocht, schimmel, etc.)

Neem uw beelden op een zo hoog mogelijke kwaliteit zodat deze het probleem duidelijk illustreren.

In onze rubriek “Bouwproblemen” kan u voorbeelden vinden per specifiek probleem. Neem een kijkje en ga aan de slag.
Bemiddeling

Laat u bijstaan door experts

Bij bouwproblemen waar verschillende partijen betrokken zijn dient men er zich steeds van bewust te zijn dat een bemiddelde oplossing steeds de beste oplossing is.

Confrontatie levert niets op. Immers wanneer een bouwprobleem escaleert tot een gerechtelijke procedure kan het zeer snel zeer kostelijk en tijdrovend worden. Onze experts streven dan ook steeds naar een bemiddelde en dus financieel voordeligere oplossing.

Informatie

Hoe meer, hoe beter!

Hoe meer informatie u kan doorgeven over het bestaande probleem hoe beter. Dit kan gaan van plannen en detailtekeningen tot leveringsbonnen van materiaal die betrekking kunnen hebben op het probleem. Ook een duidelijke omschrijving van het probleem is zeer nuttig. Op deze manier kunnen onze experts zich sneller een beeld vormen van het probleem.

Een overzicht van de verschilende problemen vindt je hier.